Gevoelige tanden

Hoe kom je ervan af?

Soms doen tanden en kiezen pijn bij het drinken van koude of warme dranken of het inademen van koude lucht. Deze gevoeligheid ontstaat doordat het tandbeen (dentine) bloot komt te liggen. Het tandbeen is het  deel van de tanden en kiezen dat onder het glazuur ligt en waaruit de wortel is opgebouwd. In het tandbeen bevinden zich veel kleine kanaaltjes, zogenaamde tubuli. Deze kanaaltjes zijn gevuld met een vloeistof.

Door het eten of drinken van koude, warme of zoete etenswaren of dranken komt de vloeistof in de tubuli in beweging en drukt tegen de zenuw, waardoor deze geprikkeld wordt. Dit geeft dan een onaangenaam gevoel of een korte, scherpe steek. De gevoeligheid kan, afhankelijk van de oorzaak, vanzelf weer verdwijnen, maar kan ook heel hardnekkig zijn. Verdwijnt deze gevoeligheid niet, raadpleeg dan de mondhygiënist.

Oorzaken van gevoelige tanden

Gevoelige tanden en nu?

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl