Ben je niet tevreden over je behandeling bij de mondhygiënist?

Ik heb een klacht – wat nu?

NVM-mondhygiënisten is de beroepsvereniging van mondhygiënisten in Nederland.
Mondhygiënisten die bij de NVM zijn aangesloten, werken volgens de professionele standaard en onderschrijven de Gedragscode voor mondhygiënisten. De NVM-mondhygiënist is dé specialist op het gebied van preventie en werkt samen met jou aan een optimale mondgezondheid. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent, en een klacht wilt indienen. Hoe doe je dat, en wat gebeurt er met je klacht?

Wat zijn de mogelijkheden?

Onderling oplossen
Het is natuurlijk het prettigste als je je klacht met je (geregistreerd-)mondhygiënist bespreekt en als jullie samen tot een oplossing komen.

NVM-klachtenregeling
Als jullie er samen niet uitkomen, kun je kosteloos gebruik maken van de NVM-klachtenregeling bij de SKGE (Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg). Je krijgt een klachtenfunctionaris toegewezen die je bijstaat, advies geeft over het indienen van de klacht en de verdere stappen in de procedure van de klachtenregeling.

 

 

Nog niet opgelost – hoe nu verder?

Als bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet lukt, zijn er nog drie mogelijkheden.

Geschilleninstantie Mondzorg
Allereerst kun je terecht bij de Geschilleninstantie Mondzorg, die is opgericht door alle beroepsorganisaties in de mondzorg.
• Deze geschilleninstantie mag uitspraken doen in zaken waarbij het schadebedrag maximaal € 25.000,- is.
• Het indienen van een klacht bij de Geschilleninstantie Mondzorg kost € 75,-.
• De Geschilleninstantie Mondzorg doet uitspraken waar beide partijen zich aan moeten houden.

Tuchtrecht
Op 1 juli 2020 is er een mogelijkheid bij gekomen, maar die geldt alleen als je een klacht hebt over een geregistreerd-mondhygiënist. Daarvoor kun je terecht bij het tuchtcollege. Het tuchtrecht geldt voor alle beroepsgroepen die staan ingeschreven in het BIG-register, waaronder sinds 1 juli ook geregistreerd-mondhygiënisten vallen.
Het verloop van een tuchtrechtelijke procedure verschilt per klacht. Op de website van het Tuchtcollege vind je duidelijke informatie over het verloop van de procedure.

De rechter
Als laatste mogelijkheid is er natuurlijk altijd nog de rechter. Maar gelukkig worden de meeste klachten naar tevredenheid opgelost zonder dat die eraan te pas hoeft te komen.

Help, ik ben de weg kwijt!

Zie je door de bomen het bos niet meer? Maak dan gebruik van de wegwijzer van de PatiëntenFederatie Nederland. Die helpt je een route voor je klacht te kiezen, afhankelijk van wat je met je klacht wilt bereiken.

De NVM-klachtenregeling

Je overweegt om gebruik te maken van de NVM-klachtenregeling. Wat houdt dat in en wat mag je verwachten? De klachtenfunctionaris vertelt je hoe alles in zijn werk gaat, en hoe lang elke stap mag duren.
• De (geregistreerd-)mondhygiënist moet binnen zes weken na ontvangst een beoordeling van de klacht geven.
• Als hij of zij meer tijd nodig heeft, kan deze termijn éénmaal worden verlengd met vier weken.
• Jij en je (geregistreerd-)mondhygiënist kunnen samen beslissen dat er meer tijd nodig is, bijvoorbeeld voor nader onderzoek door een deskundige of het starten van een mediation-traject.
• Als het nodig is, en als jij én de (geregistreerd-)mondhygiënist daarmee instemmen, wordt de klacht beoordeeld door een consultatiecommissie bestaande uit meerdere onafhankelijke mondhygiënisten. De uitspraak van de commissie is bindend voor alle partijen.

 

Contactgegevens klachtenfunctionaris SKGE
Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

T: 088 – 022 9100
Telefonisch bereikbaar op maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

Patiëntenfolder klachtenregeling