Privacyverklaring

Zorgvuldig met persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. In alle gevallen verwerkt NVM-mondhygiënisten alleen die persoonsgegevens die ter zake dienend en niet bovenmatig zijn. Gegevens die u invult op de website zullen niet voor commerciële doeleinden worden gebruikt noch ter beschikking gesteld worden aan derden. Verder geldt dat elke verwerking in overeenstemming is met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Privacyverklaring
Onze privacyverklaring is van toepassing bij een bezoek aan de website van NVM-mondhygiënisten, www.mondhygienisten.nl. NVM-mondhygiënisten hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Uitgangspunt daarbij zijn de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaraan stelt. In geval er sprake is van gegevensverwerking op www.mondhygienisten.nl is NVM-mondhygiënisten, Groenewoudsedijk 40 te Utrecht, verantwoordelijk.

Wijzigingen in privacyverklaring
NVM-mondhygiënisten behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl