Word lid


NVM-mondhygiënisten kan uw adresgegevens aan derden verstrekken. Hiermee gaat de NVM zorgvuldig te werk. Alleen als het een meerwaarde voor de leden betreft, worden adressen verstrekt!


Middels onderstaande machtiging wordt de machtiging verleent aan NVM-mondhygiënisten om tot wederopzegging van onderstaande persoonsgebonden rekening bedragen af te schrijven voor de contributie.

Persoonsgegevens


Adresgegevens

Studiegegevens

Werkvelden

Praktijkgegevens

Machtiging

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl