NVM-YOUNG PROFESSIONALS EVENT 2018 ‘GRENZELOOS SAMENWERKEN’ i.s.m. Oral-B

Als je als mondzorgprofessional goed voorbereid wilt zijn op het veranderende zorgveld, is samenwerken met andere professionals een must. Vaak doe je dat al, met collega’s binnen of buiten de praktijk waar je werkt. Daag jezelf uit en kijk ook buiten je eigen grenzen als het gaat om samenwerking. Bijvoorbeeld met het oog op het experiment als onderdeel van de taakherschikking die vanaf januari 2020 van start gaat. Als je besluit deel te nemen, ben je vanaf die datum zelfstandig bevoegd voor een aantal voorbehouden handelingen. Om het experiment goed te laten slagen, is samenwerken met andere professionals essentieel. Jouw meerwaarde als de op preventie gerichte mondhygiënist komt daarmee bij uitstek naar voren.

 

Wees voorbereid op je toekomst! Tijdens het Young Professional Event 2018 inspireren we je met vele goede voorbeelden van zowel interprofessionele als multidisciplinaire samenwerking.

 

# WANNEER
Zaterdag 15 december 2018 – 10.00-16.00 uur

# WAAR
DeFabrique Utrecht – Westkanaaldijk 7 – Utrecht

# VOOR WIE
Mondhygiënisten die tussen nu en 2013 zijn afgestudeerd én vierdejaarsstudenten Mondzorgkunde

 

 

# PROGRAMMA

Tijdens het programma vinden naast plenaire lezingen twee rondes met subsessies plaats. Lees in het programma alvast over de inhoud hiervan. In de periode na inschrijving ontvang je een mail met daarin een instructie om je voor de subsessies in te schrijven. We zullen je vragen om een eerste en tweede voorkeur per ronde. Dit in verband met een maximaal aantal beschikbare plaatsen per sessie.

10.00 uur Ontvangst met koffie en thee

10.30 uur Opening door dagvoorzitter Lisette van der Harst-de Kraa

10.45 uur Dr. Jan Jaap Reinders
De mondhygiënist als interprofessionele partner volgens het Meta-Model of Interprofessional Development

 

“Integrale zorg en interprofessionele samenwerking zijn weliswaar steeds noodzakelijker, ze vereisen ook nog veel verandering en… samenwerking. De rol van de mondhygiënist is daarbij breder dan de mondzorg alleen. Misschien soms net zo breed als het samenhangend geheel van klachten, wensen en mogelijkheden waar veel patiënten mee van doen hebben. Om die reden moet een mondhygiënist niet alleen deskundig zijn in het eigen primaire vakgebied, hij zal ook een interprofessionele partner moeten kunnen zijn.

In deze lezing komt aan de orde waarom en wanneer interprofessionele samenwerking belangrijk is en welke rol de moderne mondhygiënist hierin kan vervullen. Naar aanleiding van het door Jan Jaap ontwikkelde Meta-Model of Interprofessional Development verheldert Jan Jaap welke aspecten van belang zijn voor integrale zorg en interprofessionele samenwerking. Daarbij komt ook aan bod wat feitelijk het verschil is met multiprofessionele samenwerking en waarom sommige niet-mondhygiënisten spreken over intra-professionele samenwerking tussen tandartsen en mondhygiënisten.”

11.35 uur Subsessieronde 1

12.30 uur Lunchpauze

13.30 uur Subsessieronde 2

14.20 uur Prof. Dr. Eelco Hakman
‘Kijken met je oren’: Een mond is meer dan een bak met tanden

 

“…waarmee we eten, praten, vrijen en de mond is een poort tussen binnen en buiten. Als je een van deze functies wilt blokkeren, kan je dat doen door een klacht in de mond te ontwikkelen. Deze kan slecht voor het lichaam zijn, maar tegelijk ‘handig’ voor de patiënt. En zo’n klacht verdwijnt dan echt niet met verbeterde mondhygiëne. Daarnaast is er allerlei gedrag dat invloed heeft op de
situatie in de mond, zoals de paro bij de cocaïnesnuivende advocaat, of de tandgevoeligheid bij de anorexia-actrice, of de hardnekkige schimmel bij het incest-meisje. Wat je dan ziet in de mond is alleen maar een gevolg. Functionele klachten en Psychodiagnostiek: daar gaat de lezing over. En over de 3-sporenanamnese, de methode die je helpt het verschil te zien tussen oorzaak en gevolg. Als je niet alleen maar achter de feiten aan wil blijven lopen, is ook in de mondzorg contact met andere zorgverleners essentieel.”

15.20 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

15.30 uur Borrel

Bekijk hier de PDF met de uitgebreide info.

# SPREKERS PLENAIRE LEZINGEN

Lisette van der Harst‐ de Kraa

Dagvoorzitter Lisette van der Harst‐ de Kraa is in 1993 afgestudeerd als mondhygiënist op de Hogeschool Utrecht. De eerste jaren heeft ze bij de Jeugdtandzorg Den Haag en in de algemene praktijk gewerkt. Sinds 2005 is ze vrijgevestigd mondhygiënist en heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kinderen en jongeren. In 2013 startte zij een mondhygiënepraktijk uitsluitend voor de jeugd van 0 tot 18 jaar. Ook is ze sinds 2017 mede-eigenaar van Smiles.world en organiseert ze studiereizen voor en door mondhygiënisten.

Jan Jaap Reinders

Dr. Jan Jaap Reinders is organisatiepsycholoog en werkzaam voor UMCG-CTM, Tandheelkunde (RUG) en Mondzorgkunde (Hanzehogeschool). Recent is hij gepromoveerd op het proefschrift ‘Task shifting, interprofessional collaboration and education in oral health care’. Zijn vervolgonderzoek is gericht op interprofessionele samenwerking waarvoor hij een nieuwe psychologische theorie heeft ontwikkeld. Daarnaast werkt hij samen met de University of Minnesota en Bangor University om de implicaties te beschrijven van het door hem ontwikkelde Meta-Model of Interprofessional Development. Het meta-model is gericht op onderwijs en praktijk.

Eelco Hakman

Prof. dr. Eelco Hakman is hoogleraar Aangezichtschirurgie en Psychodiagnostiek aan de Paracelsus Medische Universiteit te Salzburg Oostenrijk, bekend van zijn cursus Psychodiagnostiek in de tandheelkunde, schrijver van ‘Een nieuw gezicht?’ en teacher of the year.

 

# OMSCHRIJVING SUBSESSIES

Verslik je niet in mondzorg bij ouderen – Vanessa Hollaar

Dr. Vanessa Hollaar studeerde Mondzorgkunde aan de HAN en Psychologie aan de Radboud Universiteit. Vanessa is tegenwoordig als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de Opleiding Mondzorgkunde van de HAN. In 2017 promoveerde zij met haar proefschrift ‘Chlorhexidine solution and pneumonia in care-dependent elderly people’. Ze is oprichter van The Oral Evidence Academy (www.oralevidence.nl). Deze heeft als doel om een brug te slaan tussen de wetenschap en de praktijk en richt zich op het stimuleren en verbeteren van evidence-based handelen bij (mond)zorgprofessionals. Daarnaast is Vanessa auteur voor het Nederlands Tijdschrift voor Mondhygiëne.
Door haar promotietraject kreeg Vanessa inzicht in het belang van multidisciplinair werken van de mondhygiënist met disciplines als logopedisten, diëtisten en verpleegkundigen in verpleeghuizen, om gezamenlijk de mondgezondheid -en verzorging bij zorgafhankelijke ouderen te verbeteren.
Veel ouderen en verpleeghuisbewoners ervaren problemen met slikken en kauwen. Door deze problemen kunnen ondervoeding, maar ook een longontsteking ontstaan. Om optimaal te kunnen kauwen en slikken, moet een goede mondgezondheid en orale functionaliteit aanwezig zijn. Om deze complicaties te voorkomen is een goede mondverzorging nodig en daarnaast moeten problemen in het slikproces tijdig herkent worden. Echter mondverzorging bij zorgafhankelijke ouderen is complex door o.a. verhoogde kwetsbaarheid, polyfarmacie en multimorbiditeit. Dit vraagt om een gestructureerde en multidisciplinaire aanpak. Kennis over mondgezondheid -en verzorging is daarom belangrijk voor alle (para)medici. Tijdens deze subsessie gaat Vanessa in op de werkwijze van de mondhygiënist bij deze kwetsbare oudere, inclusief de multidisciplinaire aanpak.

Voeding en mondgezondheid – Liza van Loo en Liesbeth Smit-Verbruggen
 

Liza van Loo is vierdejaars student Mondzorgkunde. In het Honoursprogramma dat zij naast haar studie volgt, wordt ze regelmatig onderwezen over het thema voeding en mondgezondheid. Liesbeth Smit-Verbruggen is al 15 jaar diëtist, waarvan zij in de laatste 6 jaar eigenaar is van haar praktijk Prima Voeding. In haar praktijk werkt zij onder andere samen met Jeugdtandzorg West in Den Haag en de diëtisten houden op vier van hun locaties een spreekuur. Daarnaast is zij bestuurslid van het netwerk Voeding en Mondgezondheid waarin zowel mondhygiënisten als diëtisten vertegenwoordigd zijn. Liesbeth maakt zich hard voor een betere samenwerking tussen tandheelkunde en diëtetiek. Liesbeth en Liza lichten tijdens deze lezing toe wat de toegevoegde waarde en het belang is van aangesloten zijn bij het netwerk Voeding en Mondgezondheid en de nauwe samenwerking tussen mondzorgverleners en diëtisten. Ook krijg je binnen deze lezing kennis over het effect van suikers en zoetstoffen op de mondgezondheid en raak je op de hoogte van onder meer de relatie tussen voeding, welvaartsziekten en mondzorg en de overeenkomsten en verschillen in voedingsadviezen van mondziekten in Nederland in vergelijking met de VS.

Jasmin Choo (Oral-B) – A GENIUS Loves Your Gums!

Jasmin Choo is mondhygiënist en tevens Clinical Expert bij Oral-B. Waar staan we nu als dental professionals? Wat zijn de steunpilaren voor een goede mondgezondheid? Wat is er aan ondersteuning vanuit de literatuur? We maken het poetsen voor de patiënten leuker maar ook een stuk bewuster. In deze workshop is er aandacht aan de bovenstaande vragen en neemt Oral-B jullie mee in de nieuwste ontwikkelingen rondom Oral-B.

Leren leren! – Inge Boon en Stan Buis
  
Tijdens de workshop leer je over hoe je leert, hoe je dingen (makkelijker) kunt onthouden en hoe jij invloed kunt hebben op wat en hoe mensen leren. Doormiddel van verschillende opdrachten zal je ervaren hoe je zelf makkelijker kan leren en dingen beter kan onthouden, maar ook hoe je anderen hierbij kunt helpen. De workshop is bedoeld om het begeleiden van lerende mensen en groepen mensen makkelijker en leuker te maken.
De workshop wordt verzorgd door Inge Boon en Stan Buis van de Vrije Universiteit waar zij onder andere docenten opleiden die les geven in het hoger gezondheidszorgonderwijs.

Mondzorg en logopedie: samen komen we verder – Tessa Tubéé en Adi Kessels-de Beer
 
Een relevante en vaak essentiële samenwerking is die tussen de mondhygiënist en de
logopedist. Een logopedist is een specialist op het gebied van afwijkende mondgewoonten en kijkt daarbij naar gezicht, kaak, gehemelte, tong en spraak. Denk hierbij aan bijvoorbeeld open mondgedrag; duim-, speen-, vingerzuigen; liplikken; voorwerpbijten; tandenknarsen/kaakklemmen; verkeerd slikken; verkeerd spreken. Tijdens deze subsessie leer je van specifieke casussen binnen de logopedie en leer je alles over de voordelen van de samenwerking tussen de mondhygiënist en de logopedist.
De workshop wordt verzorgd door Tessa Tubée en Adi Kessels-de Beer, logopedisten bij Logopédica, centrum voor stem, spraak, taal en dyslexie.

Marjolein Stigter – Arbeidsrecht, werken in loondienstverband of als zzp’er


Tijdens deze workshop wordt er aandacht besteed aan het werken als mondhygiënist in loondienstverband en als zzp’er. Alle belangrijke facetten komen aan de orde. Hierna ben je van de belangrijkste ins &outs op de hoogte! Tijdens deze workshop is er ook voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen.

 

# LOCATIE
DeFabrique
Westkanaaldijk 7, 3542 DA Utrecht
DeFabrique biedt ruim voldoende parkeergelegenheid. Daarnaast is de locatie eenvoudig per OV te bereiken.
Voor route-informatie, klik hier.

 

# KOSTEN
Tarieven voor deelname aan het NVM-Young Professionals Event zijn:
• (Student-)lid NVM € 40,-
• Niet NVM-lid € 75,-

 

# KRM-PUNTEN
Voor je deelname aan het Young Professionals Event ontvang je 4 KRM-punten.

 

# INSCHRIJVEN
Ben je enthousiast geworden? Schrijf dan snel in! Let op: ben je lid, log dan eerst in, zodat je persoonsgegevens alvast zijn ingevuld.

Aan het NVM-Young Professionals Event is een maximaal aantal deelnemers verbonden. Wees er dus snel bij! Aanmelding is mogelijk tot en met 1 december a.s.  Na inschrijving is het mogelijk om kosteloos te annuleren tot en met 4 december 2018. Meld je je erna nog af? Dan moeten wij helaas € 25,-annuleringskosten in rekening brengen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl