NTvM is op zoek naar nieuwe redactieleden

De redactie van het NTvM bestaat uit de hoofdredacteur, die in dienst is van NVM-mondhygiënisten, en uit vier redactieleden. Samen bepalen zij de inhoud van het blad. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en voor alle uitvoerende taken. De redactieleden zijn lid van NVM-mondhygiënisten en zijn werkzaam als mondhygiënist, docent of hebben een andere relevante functie.

Nu is het NTvM op zoek naar nieuwe redactieleden! Bekijk de vacature voor meer informatie.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl