Brede steun Tweede Kamer voorhang AMvB voorjaar 2018

Donderdagmiddag 1 februari 2018 is in de Tweede Kamer over de mondzorg gesproken. De woordvoerders van de verschillende partijen hebben minister Bruins vragen gesteld en hun visie op de huidige gang van zaken gedeeld. Door vrijwel alle partijen is aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen. De belangrijkste conclusie was dat de gehele Kamer – zowel regeringspartijen als oppositie – voorstander is van de aanpak van minister Bruins om door middel van een experiment de zelfstandige bevoegdheid van mondhygiënisten te vergroten.

Daarnaast was het goed om te horen dat onder andere Aukje de Vries (VVD) zich duidelijk heeft uitgesproken tegen de onfatsoenlijke boycot van de ANT die ze absoluut niet passend vindt als onderhandelmethode. Ook andere partijen waaronder het CDA bij monde van Jacoba van den Berg hebben de minister opgeroepen om zich in te zetten om het ‘conflict’ tussen de mondzorgpartijen op te lossen. De minister was zeer duidelijk dat hij deze aanpak volgt om de partijen te sturen met elkaar om de tafel te gaan zitten en er samen uit te komen. Volgens de minister is er nog voldoende tijd dat de mondzorgpartijen elkaar in de armen sluiten.

Samenwerken
NVM-mondhygiënisten pakt graag deze handschoen op en streeft naar een constructieve samenwerking met de ANT , KNMT, maar ook de andere zorgprofessionals in de mondzorgketen. We moeten niet uit het oog verliezen waar het om gaat: de mondgezondheid van onze patiënten. De komende periode zetten we stappen om de gesprekken weer op te pakken en tot overeenstemming te komen op belangrijke onderwerpen zoals de nodige regionale samenwerking tussen mondhygiënist en tandarts onder de AMvB, maar ook de geldende kwaliteitsrichtlijnen waar Aukje de Vries tijdens het debat aandacht voor vroeg.

Hele beroepsgroep
Bij een constructieve houding hoort ook een kritische. NVM-mondhygiënisten is nog niet blij met de arbitraire tweedeling van de mondhygiënisten in de voorgenomen AMvB. De minister wijkt hiermee af van de lijn van zijn voorganger en dat is onbegrijpelijk, met name voor alle mondhygiënisten die zich de afgelopen jaren hard hebben ingezet om de beste zorg te leveren door middel van continue bij- en nascholing. Bij de toelating tot het experiment dient bekwaamheid en deskundigheid leidend te zijn, zoals dit bij voorgaande experimenten ook het geval was.

SP-motie Jeugd mondzorg
Naast alle aandacht voor de taakherschikking, stelde de SP een ander probleem in de mondzorg aan de orde. Er zijn problemen in de mondzorg bij een aantal risicogroepen waaronder de jeugd. Maarten Hijink (SP) wil dat de minister stappen zet om goede regionale initiatieven te gaan steunen voor de jeugd en stelde dat het belangrijk is dat daar een brede groep zorgprofessionals, waaronder de mondhygiënisten, in worden gekend. Om zijn wens extra kracht bij te zetten heeft hij een VAO aangevraagd waar hij voornemens is om een of meerdere moties op dit onderwerp in te dienen.

NVM-mondhygiënisten is verheugd met het initiatief van de SP om te kijken hoe de mondhygiënist als mondzorgverlener kan bijdragen aan goede preventieve zorg. Voornamelijk bij bepaalde risicogroepen zoals jongeren, maar ook ouderen.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl