KRM-symposium ‘Kwaliteit met een grote K’ & ALV op vrijdag 24 mei 2019

 

Kom naar KRM-symposium ‘Kwaliteit met een grote K’ en maak een spectaculaire ‘Reis door de mens’!

 

WANNEER
15:00-17:30 uur, aansluitend op de ALV van NVM-mondhygiënisten (alleen voor leden)

WAAR
CORPUS,
Willem Einthovenstraat 1, 2342 BH Oegstgeest

 

Kom je ook en vier je ons 10-jarig verjaardagsfeestje mee?                 

 

PROGRAMMA
Wat maakt je een lerende professional? En wat levert een kwaliteitsregister op, iets of niets?

Deze vragen staan centraal tijdens het symposium ‘Kwaliteit met een grote K’ ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten. Het programma is als volgt:

12.30 uur: Ontvangst met koffie en thee

13.00 uur: ALV NVM-mondhygiënisten

14.30 uur: Pauze

15:00 uur:Welkom en 10 jaar KRM in vogelvlucht

15.15 uur: Over de regels van het spel: wat levert een keurmerk of code op, iets of niets?
Ir. Jolet Woordes, Keurmerkspecialist bij  Wissenraet Van Spaendonck
Wat is de waarde van registers en keurmerken? Hoe kan je je als degelijk register profileren? Of hoe kan jij je als kwaliteitsgeregisteerde mondhygiënist onderscheiden van bij andere platforms geregistreerde mondhygiënisten? Welke kansen biedt een register voor de positionering van de beroepsgroep? En wat is daarvoor nodig? Aan de hand van een theoretisch kader en praktische voorbeelden zal Jolet Woordes op deze en andere vragen ingaan.

16.00 uur Waarom leren van elkaar en je toetsbaar opstellen essentieel is voor een lerende professional
Henri Kiers, voorzitter Stichting Keurmerk Fysiotherapie, directeur Instituut Bewegingsstudies, tot eind 2018 directeur Instituut Paramedische studies
In de nieuwe Wet BIG II zullen naast relevante werkervaring ook aanvullende eisen t.b.v. deskundigheidsbevordering worden gesteld, zoals activiteiten die gericht zijn op de vakinhoud/beroepsinhoud, activiteiten die gericht zijn op de specifieke context van de zorgprofessional en activiteiten die zijn gericht op reflectie. Na het succesvol afsluiten van het experiment taakherschikking wordt dit ook relevant voor mondhygiënisten.De Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) heeft het uitgangspunt dat je een betere professional wordt door reflectie, zoals door peer review, omarmd. Het SKF gebruikt de ‘peer review’ als basis voor alle activiteiten die moeten worden ondernomen om in hun register te staan. Bij deze vorm van peer review moet je denken aan intervisiebijeenkomsten, maar ook de praktijkvisitaties en dataverzameling worden op deze manier ingericht.Waarom heeft het SKF gekozen voor het centraal stellen van peer review in haar register? Welke ontwikkelingen zijn hierin relevant?

16.45 uur: Spetterende afsluiting

17.15 uur: Borrel

 

KRM TRAKTEERT

Voorafgaand aan de ALV of aansluitend op het programma is het mogelijk om een ‘Reis door de mens’ door CORPUS te maken.
Let op: de rondleiding is alleen mogelijk bij aanmelding voor het KRM-symposium. Indeling op volgorde van binnenkomst inschrijving.

INSCHRIJVEN & TARIEVEN
Het KRM-symposium is voor iedereen toegankelijk, de ALV alleen voor NVM-leden.
Deelnemen aan het KRM-symposium kost €47,00 voor NVM-leden en KRM-geregistreerde mondhygiënisten, en voor niet-leden €66,00.
Schrijf je nu in voor het KRM-symposium en/of de ALV via de Evenementenagenda.

KRM-PUNTEN
Aan het KRM-symposium worden 2 KRM-punten toegekend.

NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl