WACHTLIJST Radiologie (KRM-erkend)

Digitale radiologie heeft de analoge films verdrongen en de positie van de Mondhygiënist (MH) op het gebied van radiologie is aan verandering onderhevig. Naast de wetgeving over indicatiestelling (rechtvaardiging) en stralingsbescherming krijgt u inzicht in het ALARA principe, en dosisreductie tips voor de patiënt en behandelaar. In het praktijkdeel is ruime aandacht voor dosis en beeldkwaliteit. Op deze dag wordt theorie afgewisseld met discussies en het uitvoeren van praktijkopdrachten.

Deze cursus Radiologie geeft u niet het vereiste diploma om zelfstandig een röntgenapparaat te mogen beheren, indien u gaat meedoen aan het experiment ex.art.36a wet BIG. Hiervoor dient u de tweedaagse cursus Toezicht medewerker stralingsbescherming (TMS) voor tandheelkunde (basis) te volgen.

Leerdoelen
De cursist:
– benoemt de positie van de MH op het gebied van radiologie vanuit de wetgeving
– verklaart de begrippen rechtvaardiging en ALARA principe
– herkent cariës en parodontale afwijkingen op OPG en intraorale opnamen
– beschrijft de basisprincipes van beeldkwaliteit bij dentale radiologie
– geeft de relatie aan tussen opnameparameters en beeldkwaliteit
– geeft de relatie aan tussen opnameparameters en Dosis/DOP waarde
– vervaardigt technisch goede intra orale en OPG opnamen
– herkent insteltechnische fouten van intra orale en OPG opnamen
– benoemt stralingsbeschermende maatregelen voor dentale radiologie

Werkvorm
Dit is een cursus waarbij actieve participatie van de cursist wordt gevraagd om de theorie te updaten en praktische vaardigheden te oefenen. Er wordt in werkcolleges geoefend aan de hand van stellingen en de praktische vaardigheden worden toegepast in het skillslab.

Docent
Leen van der Meulen begon als radiodiagnostisch laborant in Zaandam. Hij behaalde de eerste graad radiologiedocent HGZO en is Master Advanced Health Informatics Practitioner. Hij werkte als docent/radiologisch laborant in diverse ziekenhuizen en opleidingen. Hij is mede-auteur van boeken over (onderzoek)-techniek in de radiologie en auteur van een e-Learning modules voor mondhygiënisten. Hij is werkzaam bij de opleiding Mondzorgkunde van de Hogeschool Utrecht. Hij is hogeschooldocent/coördinator van het radiologie onderwijs en de cursus toezichthoudend medewerker stralingsbescherming (TMS THK basis).

Algemene informatie
Datum: Zaterdag 28 september 2019, 9.30 – 16.00 uur
Locatie: Hogeschool Utrecht, Bolognalaan 101, 3584 CJ Utrecht

Cursusprijs:
€ 575,- NVM-leden
€ 805,- niet NVM-leden

Aantal deelnemers: 8 maximaal
KRM-punten: 5 (KRM-erkend)
CanMeds:
1. Mondzorg
4. Kennis en wetenschap


Inschrijven voor WACHTLIJST Radiologie (KRM-erkend)

Bent u NVM-lid log dan nu in
 
Plaats
UTRECHT
Startdatum
za 28 september 2019
Prijs
805
 

Persoonsgegevens

Adresgegevens


NVM-mondhygiënisten
Postbus 1166
3430 BD Nieuwegein
T 030-657 10 13
E bureau@mondhygienisten.nl